Πρόγραμμα Πεζοποριών και Αναβάσεων

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
 

Σάββατο, 22/1

 

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση ώρα 10:30 με απαιτούμενη απαρτία του 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. αυτόματα μετά πάροδο μίας ώρας από την σύγκληση της πρώτης που ματαιώθηκε, δηλαδή, στις 11:30. Συνεδριάζει δε έγκυρα οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών (άρθρο 11ο παρ.7 & 8 του Καταστατικού)

Τόπος και χώρος: Γραφείο του Συλλόγου