Σκοπός:

Ο σκοπός της σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν αναρριχήσεις σε αλπικά πεδία χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου, μίας ή πολλών σχοινιών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με τη χρήση προσωρινών ή/και μόνιμων ασφαλειών.IMG 20191027 120546 c2c85

Στόχοι:

 1. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της αναρρίχησης χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 2. Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση.
 3. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να προγραμματίζουν τις προμήθειες τους σε υγρά και τρόφιμα, σύμφωνα με την αναρρίχηση που έχουν επιλέξει.
 4. Να γνωρίζουν τους κινδύνους στην αλπική αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
 5. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά το σχοινοσύντροφό τους.
 6. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά την αναρρίχηση τους.
 7. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια αναρριχητική εξόρμηση.
 8. Να γνωρίζουν προχωρημένες τεχνικές κίνησης σε αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 9. Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
 10. Να αναπτύξουν ορειβατική- αναρριχητική συνείδηση και ηθική.

Διδακτέα ύλη:

 • Σύντομη επανάληψη όλης της διδακτέας ύλης των σχολών Ορειβασίας Αρχαρίων και Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου της ΕΟΟΑ.
 • Εμβάθυνση στην ανωτέρω ύλη, όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας σχολής.
 • Διεύρυνση της ανωτέρω ύλης, όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας σχολής.
 • Κατασκευή ρελέ με προσωρινές ασφάλειες χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Κίνδυνοι σε αναρριχητικές διαδρομές χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου και αποφυγή τους.
 • Τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Αναρρίχηση διαδρομών χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου (με δύο μισά σχοινιά):
 1. Χρήση προσωρινών ασφαλειών χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 2. Κατασκευή ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Κατασκευή ανακαλούμενου ρελέ.
 • Επιστροφή από την ορθοπλαγιά χωρίς ραπέλ.
 • Κατασκευή και χρήση (διανυκτέρευση) καταλύματος ανάγκης στο χιόνι.
 • Αυτοδιάσωση σχοινοσυντρόφου (όλες οι περιπτώσεις).

Πρόγραμμα:

19/3  (9:00-15:00) Γραφεία συλλόγου  (09:00-15:00)              

Συνάντηση γνωριμίας, αξιολόγηση συμμετεχόντων. Κίνδυνοι στο χειμερινό βουνό, ειδικός εξοπλισμός χειμερινής αναρρίχησης και χρήση του.

20/3  Πάρνηθα (9:00-15:00)

Dry tooling, τεχνικές διάσωσης σχοινοσυντρόφου.

 23-27/3 Βαρδούσια 

Τεχνικές κίνησης και ασφάλισης σε εκτεθειμένο πεδίο, τεχνικές χρήσης πιολέ-κραμπόν,  ασφάλειες και αγκυρώσεις στο χιόνι (παγόβιδες, αλουμινογωνίες, abalakov), ρελέ σε χιόνι και μικτό πεδίο. Αναρρίχηση σε μικτό πεδίο στα Σκόρδα Πυτιμάλικου και στη Σκούφια.

 8-10/4 Παρνασσός

Τεχνικές παράλληλης κίνησης, ανακαλούμενο ρελέ, διαβίωση (χιονότρυπες-αντίσκηνα). Αναρριχήσεις σε λούκια του Γεροντόβραχου και σε κόψεις της Λιάκουρας και του Τσάρκου.  

 13/4 (19:00-21:00)

Τελική αξιολόγηση. Λήξη σχολής.

* Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί να τροποποιηθεί λόγω καιρού ή και κατά την διάρκεια για λόγους ασφαλείας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να:

 1. Έχουν καλή υγεία βεβαιωμένη από γιατρό καρδιολόγο.
 2. Είναι μέλη σωματείου Ε.Ο.Ο.Α.
 3. Έχουν καλή φυσική κατάσταση.
 4. Έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου επιπέδου της Ε.Ο.Ο.Α.
 5. Έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον 6 μήνες από την αντίστοιχη σχολή αρχαρίων.
 6. Επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής, που προϋποθέτουν επικεφαλής ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομή αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δύο σχοινιών, που απαιτεί και χρήση προσωρινών ασφαλειών δυσκολίας V+ UIAA, με τεχνική δύο σχοινιών.
 7. Έχουν δράση τα τελευταία τρία έτη που να περιλαμβάνει:
 8. 20 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5a French.
 9. 15 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5c French
 • 10 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a+ French
 1. 7 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 70μ, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών.
 2. 3 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 120μ, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών, που βρίσκονται στο αλπικό πεδίο.
 3. 10 αναβάσεις σε κορυφές ελληνικών βουνών με υψόμετρο άνω των 2000μ, τη χειμερινή περίοδο εκ των οποίων οι 3 να απαιτούν παράλληλη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά.
 4. Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες της σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση/ δήλωση συμμετοχής στη σχολή, ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της και να αναφέρει ότι ο συμμετέχων μπορεί να ασκήσει αθλητική δραστηριότητα, φωτογραφία ταυτότητας, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία βεβαιώσεων σχολών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη σχολή και απαιτούμενη δράση όπως αυτή έχει κατατεθεί στην ΕΟΟΑ.

Ο σύλλογος αναλαμβάνει την ασφάλιση όλων των συμμετεχόντων έναντι ατυχήματος.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Γιώργος Βουτυρόπουλος, εκπαιδευτής ορειβασίας- αναρρίχησης και οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα. Αναλογία εκπαιδευτή ανά εκπαιδευόμενους: 1/3

Το κόστος εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 380€ το άτομο. Οι δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή (150 €)  θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης,  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση καρδιολόγου, 2 φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυν.ταυτότητας, φωτοαντίγραφο ορειβατικής ταυτότητας, πιστοποιητικό εμβολιασμού) στη γραμματεία του συλλόγου Ικτίνου 3 & Προμηθέως (παράδρομος της Αττικής οδού) ΦΥΛΗ ΤΚ13344, 17:30 – 20:30 (τηλέφωνο 210-2411148). Τα χρήματα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (EUROBAΝK ΙΒΑΝ: GR2402604490000140200232769. Η μεταφορά χρημάτων μέσω ιντερνέτ από άλλες τράπεζες στην EUROBANK έχει επιβάρυνση 3€ την οποία επωμίζονται οι καταθέτες. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου. Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταφύγια.

Η σχολή απευθύνεται σε ήδη εμβολιασμένους. Κατά τη διάρκεια της σχολής θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπει η πολιτεία για λόγους προστασίας από το  covid 19.